Fem spillestiler – poker


Poker er et av de mest populære kortspillene i verden. Spillet går ut på at spillerne sitter med helt eller delvis skjulte kort og vedder om hvem som har de beste. Poker spilles over flere runder og i hver runde får spillerne utdelt kort som de skal satse på eller ikke, ved å kaste seg. Spillet finnes i flere varianter i forhold til bytte av kort, satsing og utbetaling av den satsede potten. Spillerne benytter seg hovedsakelig av fem forskjellige spillestiler for å vinne. Disse kan varieres på bakgrunn av antall spillere, deres spillestiler eller kombineres etter hver enkelt spillers smak og skjønn.

  • Tight Agressive: kjennetegnes ved at spilleren hovedsakelig spiller ved gode hender og satser høyt på disse i tillegg til at de ofte velger å høyne igjen.
  • Loose Agressive: her velger ofte spilleren å satse høyt uavhengig av om hånden er veldig god eller ikke. Ofte også høyne i tillegg. Dette er et klassisk eksempel på en såkalt bløff.
  • Tight Passive: denne spilleren er ofte mer tilbakeholden. Velger å satse på få hender, gjerne med lav innsats. Velger ofte å syne (se motstanderens kort), men høyner sjeldent.
  • Loose Passive: en slik spiller deltar ofte i starten uavhengig av hånden, men høyner sjeldent videre.
  • Slow Play: gir gjerne inntrykk av at hånden er dårligere enn den er, for å få motstanderne til å satse høyt.

Stilene kan variere spillerne imellom, avhengig av antall spillere, type poker og hvordan spillerne leser hverandre.